:::

Mga Kaalaman Tungkol sa Convenience Store ng Taiwan

  • 13 November, 2022
Dagdag kaalaman
From RTI News

Nandito na ang mga bagay na maaaring hindi mo alam tungkol sa convenience store at resibo(fapiao) ng Taiwan!

I-click ang play button para mapakinggan ang programa.

Carrier (electronic fapiao) Mandarin: 載具

Comments