:::

Yeh Liu Geo-Park

  • 04 November, 2022
Tara mamasyal
(Photo: CNA)

Pag usapan natin ang ganda ng Yeh Liu Geo-Park (野柳地質公園) at kung paano pumunta doon!

Comments