:::

The Super Food - Malunggay

  • 23 May, 2023
Kainan na
Moringa also knows as tagalog

Alam nyo ba ano ang health benefit kapag kumain tayo ng "malunggay"?

Malunggay ay tinatawag din "Super Food" kase napaka daming nutrition meron...

nakaka tulong sya sa mga diabetes, high cholesterol patients, menopausal women, at sa mahihina ang liver, kulang sa tulog, stress sa trabaho at iba pa,

pakinggan ang aming programa.

Comments