:::

Food and Disease

  • 21 February, 2023
Kainan na

Alam nyo ba ang mga saket na ngyayari sa atin ay galing sa mga kinakain natin?

marami kabataan ngayon nagkakaroon na sila ng mga saket ng saket ng matatanda, katulad ng stroke at cancer..

pakinggan ang aming programa for more information. 

Comments