:::

Photos

China (示意圖/Steve Jurvetson, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)
China (示意圖/Steve Jurvetson, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)
Ang YouBike 1.0 sa Taipei City ay titigil sa paggana sa ika-3 ng susunod na buwan. (Pic from Central News Agency)
Ang YouBike 1.0 sa Taipei City ay titigil sa paggana sa ika-3 ng susunod na buwan. (Pic from Central News Agency)
Sinabi ni Wang Bisheng na ang mga na-diagnose sa pagitan ng 11/21 at 11/26 ay hindi pinapayagang bumoto, at tinatayang 50,000 hanggang 70,000 katao ang maaapektuhan
Sinabi ni Wang Bisheng na ang mga na-diagnose sa pagitan ng 11/21 at 11/26 ay hindi pinapayagang bumoto, at tinatayang 50,000 hanggang 70,000 katao ang maaapektuhan
Ito ang sign ng two section turn
Ito ang sign ng two section turn
Eto ang magiging plaka sa Mini E-two Wheel Vehicle
Eto ang magiging plaka sa Mini E-two Wheel Vehicle