:::

Hindi na kailangan ang pahintulot ng legal na kinatawan para sa same-sex marriage

  • 26 May, 2023
  • 呂曉倩
Hindi na kailangan ang pahintulot ng legal na kinatawan para sa same-sex marriage
Photo CNA

Hindi na kailangan ang pahintulot ng legal na kinatawan para sa kasal o diborsiyo para sa mga magkaparehas na kasarian sa Taiwan. Ang pagbabagong ito ay ipinasa noong Martes sa isang pag-amyenda sa batas na nag-legalize ng same-sex marriage.


Ang orihinal na batas na ipinasa noong 2019 at nagsasabing ang dalawang tao ng parehong kasarian ay maaaring magtatag ng isang permanenteng pagsasama na may intimacy at exclusivity para sa layunin ng pagsasama-sama at magparehistro para sa kasal sa mga awtoridad ng sambahayan.


Tinukoy ng bagong artikulo na ang pahintulot ng legal na kinatawan ay hindi kinakailangan para sa pagtatatag o pagwawakas ng same-sex marriages sa pagitan ng edad na 18 at 20. Ang petsa ng pagpapatupad ay nai-backdated para sa Enero 1, 2023.


Ang lehislatura ay bumoto din noong nakaraang linggo upang gawing legal ang pag-aampon ng parehong kasarian. Ang panukalang batas, na nag-aamyenda sa kasalukuyang batas sa kasal ng parehong kasarian, ay magbibigay-daan sa mga gay couple na mag-ampon ng mga bata na may parehong mga karapatan sa ilalim ng Civil Code.

Comments

Latest Newsmore