:::

Pagpapalayas sa mga multo at pagbibigay-lunas ng takot sa Taiwan

  • 24 November, 2022
  • 汪馬雪莉
Pagpapalayas sa mga multo at pagbibigay-lunas ng takot sa Taiwan
A spirit medium performs a ritual for curing “fright” at a Taiwanese temple (Photo: Naomi Hellman).

Ang pagkontrol sa takot ay isang tradisyunal na lunas na isinasagawa sa mga templong Taiwanese upang gamutin at bigyang-lunas ang mga taong dumaranasa ng “takot”. Ang “takot” ay isang kondisyong medikal na hindi lamang isang konseptong pisyolohikal kundi maaari ding bahagi ng mga salik na psychosocial at kultural sa kapaligirang ginagalawan ng isang indibidwal.

Ang panggagamot ay ginagamitan ng mga charms gaya ng pagsusulat, pagbabakat, at pagsasalita upang makakuha ng kaalaman sa mundo ng mga banal. Maaari din gamitan ito ng pagpapausok ng insenso at iba pang gawain hanggang sa ang “takot” ay mawala o makontrol.

Ang nasabing seremonya ay ginagawa sa buong Taiwan simula noon pang kalagitanaan ng ika-20 siglo. Kahit na unti-unti nang nawawala ang sinaunang paniniwalang ito nang magkaroon ng mga repormang politkal noong 1980s, isinasagawa pa rin ito sa ilang mga komunidad bilang makapangyarihang pamamaraan sa panggagamot ayon sa mga kaalamang nagmula pa noong mga nakaraang henerasyon.

Comments

Latest Newsmore